abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Categories starting with I

Internet và Truyền số liệu (13)

MegaWAN, MegaVNN, 126x, MetroNET, Leased line, Internet băng rộng, Internet FTTH ....
Internet và Truyền số liệu

Items starting with I

ISDN

ISDN

ISDN là mạng số đa dịch vụ, xử lý tín hiệu số, cho phép tiếng nói, văn bản, hình ảnh đã được số hóa truyền đồng thời từ thiết bị đầu cuối đến thiết bị đầu cuối qua đôi cáp điện thoại thường.

Bạn đang ở: Trang chủ Dịch vụ Alpha Index