Dịch vụ gọi 1719

Dịch vụ gọi 1719

Đây là dịch vụ gọi điện thoại nội hạt, nội tỉnh, liên tỉnh, di động và quốc tế trả trước, người sử dụng chỉ cần mua một thẻ điện thoại trả tiền trước có mệnh giá từ 30.000 đồng đến 500.000 đồng là có thể thực hiện cuộc gọi từ bất kỳ máy điện thoại cố định thông qua việc gọi vào số dịch vụ 1719. Cước phí cuộc gọi sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản thẻ.

  • Giới thiệu

Bạn đang ở: Trang chủ Dịch vụ Các dịch vụ thẻ Dịch vụ gọi 1719