Dịch vụ sau lắp đặt mới

Dịch vụ sau lắp đặt mới

Sau khi lắp đặt điện thoại cố định, khách hàng có thể sử dụng thêm một số dịch vụ như: chọn số điện thoại hoặc đổi số bất kỳ, thuê lại số điện thoại sau khi dời và đổi số,thuê số điện thoại để kết nối tổng đài nội bộ...

  • Giới thiệu

Bạn đang ở: Trang chủ Dịch vụ Dịch vụ thoại Dịch vụ sau lắp đặt mới