Golden songs

Golden songs

Đây là dịch vụ chuyển quà tặng âm nhạc qua điện thoại đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu... mà không phải qua điện thoại viên.

  • Giới thiệu