Gói cước

Gói cước "Bizsaving - Doanh nghiệp hiện hữu".

Áp dụng từ 01/03/2010 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Read MoreCác nhóm cước tích hợp đa dịch vụ

Tên nhóm

DN1

DN2

DN3

DN4

Số lượng thuê bao tối thiểu trong nhóm

01 ĐTCĐ,

01 MegaVNN

01 ĐTCĐ,

02 VinaPhone trả sau

02 ĐTCĐ,

01 MegaVNN, 02 VinaPhone trả sau

02 ĐTCĐ,

01 FTTH,

02 VinaPhone trả sau

Mức giảm cước gọi giữa các thuê bao trong nhóm

 

MegaVNN: 15%

-ĐTCĐ gọi VNP trả sau: 40%.
-VNP trả sau gọi ĐTCĐ: 40%.

-VNP trả sau gọi nhau: 40%.

-ĐTCĐ gọi VNP trả sau: 45%.
-VNP trả sau gọi ĐTCĐ: 45%.
-VNP trả sau gọi nhau: 45%.

-MegaVNN: 15%.

-ĐTCĐ gọi VNP trả sau: 45%
-VNP trả sau gọi ĐTCĐ: 45%

-VNP trả sau gọi nhau: 45%
-FTTH: 10%

Ghi chú:
* ĐTCĐ: Điện thoại cố định.
* VNP: Vinaphone.
* FTTH: fiber to the home.
* MegaVNN: Thuê bao Internet ADSL.

Đối tượng áp dụng:

Các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại TP.Hồ Chí Minh và sử dụng dịch vụ của VNPT TP.Hồ Chí Minh.

Chính sách:

Miễn 100% cước đấu nối hòa mạng: đối với thuê bao điện thoại cố định, MegaVNN và VinaPhone trả sau, giảm 50% cước đấu nối hòa mạng của dịch vụ FTTH khi hòa mạng mới và tham gia nhóm cước tích hợp dịch vụ dành cho doanh nghiệp hiện hữu.

Thời gian áp dụng:

Khách hàng được ưu đãi giảm cước theo nhóm bắt đầu từ tháng tiếp theo tháng khách hàng đăng ký nhóm lần đầu tiên với VNPT TP.Hồ Chí Minh cho đến khi vẫn thỏa các điều kiện của chương trình.

Điều kiện tham gia nhóm:

  • Tất cả các thuê bao dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp đứng tên. Riêng thuê bao VinaPhone trả sau có thể do cá nhân đứng tên và doanh nghiệp xác nhận cá nhân đó đang làm việc tại doanh nghiệp.
  • Các thuê bao trong nhóm thanh toán cước đúng thời hạn qui định trên giấy báo cước, không nợ cước, không tạm ngưng hay chấm dứt sử dụng dịch vụ. Việc đăng ký ghép chung giấy báo thanh toán cước tùy thuộc nhu cầu của khách hàng.
  • Thuê bao tham gia nhóm cước không được hưởng các chính sách khuyến mại dành cho thuê bao lắp đặt mới nhưng vẫn được hưởng các chính sách khuyến mại, chăm sóc khách hàng khác.
  • Mỗi thuê bao dịch vụ chỉ được tham gia đồng thời 1 nhóm duy nhất.
  • Mỗi nhóm phải có một thuê bao điện thoại cố định và địa chỉ mail của người đại diện (trưởng nhóm) để liên hệ. Mọi biến động trong nhóm hoặc nhóm chấm dứt hoạt động thì thuê bao đại diện sẽ nhận được thông báo về trạng thái nhóm và danh sách các thuê bao trong nhóm được áp dụng giảm trừ cước trong tháng tới qua điện thoại và email của VNPT TP.Hồ Chí Minh.

Đăng ký nhóm, thêm thuê bao mới vào nhóm:

  • Khách hàng có nhu cầu đăng ký, hủy đăng ký, thêm bớt thành viên trong nhóm đến các điểm giao dịch của VNPT TP.Hồ Chí Minh đăng ký theo mẫu có sẵn, người đi làm thủ tục mang theo CMND và giấy giới thiệu của doanh nghiệp, người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký tên đóng dấu trên phiếu yêu cầu.
  • Tăng thành viên trong nhóm: khi một nhóm tăng thêm thuê bao và thỏa điều kiện của nhóm cao hơn nhóm hiện tại (ví dụ từ nhóm DN1, DN2 lên nhóm DN3, DN4) thì mức tăng cước tương ứng sẽ được áp dụng từ tháng tiếp theo tháng có biến động.

Chấm dứt nhóm, giảm thuê bao trong nhóm:

  • Giảm thành viên trong nhóm: khi một nhóm giảm thuê bao (do nợ cước, tạm ngưng, chấm dứt sử dụng dịch vụ) dẫn đến không đủ số thuê bao qui định của nhóm nhưng vẫn thỏa điều kiện số thuê bao tối thiểu thành lập nhóm thấp hơn thì được hưởng mức giảm áp dụng cho nhóm thấp hơn đó, áp dụng từ tháng tiếp theo tháng có biến động.
  • Một nhóm sẽ được chương trình quản lý tự động hủy khi có sự biến động thuê bao và số lượng thuê bao dịch vụ trong nhóm thấp hơn số thuê bao tối thiểu cần có. Cước của các thuê bao trong nhóm sẽ không được giảm bắt đầu từ tháng tiếp theo.
  • Trường hợp khách hàng yêu cầu hủy nhóm thì mức ưu đãi giảm cước nhóm sẽ chấm dứt vào ngày cuối cùng của tháng đăng ký hủy.

Đăng ký sử dụng: 18001166 hoặc các điểm giao dịch của VNPT TP.HCM hoặc tại đây.

Bạn đang ở: Trang chủ Dịch vụ Gói cước tích hợp đa dịch vụ Gói cước "Bizsaving - Doanh nghiệp hiện hữu".