Dịch vụ MegaConference

Dịch vụ MegaConference

Đây là dịch vụ hội nghị truyền hình trực tuyến thế hệ mới qua mạng băng rộng với tên gọi MegaConference. Khác với các dịch vụ Hội nghị truyền hình hiện tại, MegaConference có nhiều tính năng, tiện ích nâng cao, hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc thiết lập hội nghị, quản lý và trao đổi thông tin.

  • Dịch vụ

 

 

Bạn đang ở: Trang chủ Dịch vụ Internet và truyền số liệu Dịch vụ MegaConference