abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Quận 3

06 Tú Xương

Điểm giao dịch phục vụ khách hàng khối Đảng, Đoàn thể, Chính quyền

01 Nguyễn Thông

Điểm giao dịch tại Nhà ga xe lửa