Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Youtube trên hệ thống MyTV/VMP

  1. Hiện tại dịch vụ Youtube mới được tích hợp trên dòng STB Igate IP001HD và IPE001HD của VNPT Tech. Do đó, để sử dụng dịch vụ Youtube trên hệ thống MyTV/VMP, STB của khách hàng phải là STBgate IP001HD hoặc IPE001HD của VNPT Tech.
  2. Tại màn hình trang chủ MyTV/VMP di chuyển đến mục Khác:

  1. Tại giao diện của mục Khác, chọn dịch vụ Youtube:

  1. Giao diện của Dịch vụ Youtube, gồm các Clip Nổi bật:

  1. Giao diện Tìm kiếm:

  1. Giao diện khi bấm F2, hiển thị các Clip theo Thể loại:

  1. Giao diện khi chọn xem một Clip:

Bạn đang ở: Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Hướng dẫn dịch vụ Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Youtube trên hệ thống MyTV/VMP