Các bài viết

Cửa hàng đa dịch vụ viễn thông

Điểm giao dịch của Cty Viễn thông Sài gònTừ cuối năm 2007, hơn 10 cửa hàng giao dịch của Cty Dịch vụ Viễn thông Sài gòn ngòai phục vụ các dịch vụ: Vinaphone, Cityphone, vô tuyến cố định cầm tay CDMA, 108 còn phục vụ các dịch vụ liên quan về điện thọai cố định, MegaVNN như: nhận hồ sơ lắp lặt, thu cước, các dịch vụ cộng thêm ....  Riêng các điểm giao dịch của Công ty Điện thọai Đông/Tây TP vẫn chuyên về điện thoại cố định và MegaVNN. Việc hình thành các cửa hàng đa dịch vụ này nhằm tạo sự thuận lợi khi khách hàng đến một nơi giao dịch được nhiều dịch vụ viễn thông.
Bạn đang ở: Trang chủ