abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Companies starting with B

Bưu điện VHX Hòa Nhơn

Quyết định số 20260/QĐ-UB ngày 30/6/2004

Đất giao VT quản lý , BĐ dùng chung 1 phần

Diện tích khuôn viên:   170 m2

Diện tích xây dựng:   81.79 m2

Diện tích sử dụng:  81.79 m2