abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Companies starting with C

Công ty CP Niên giám Điện thoại & Những trang vàng

Đã có Giấy CNQSDĐ, Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu công trình và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 176m2

- Diện tích sàn: 840m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 23/2/2057