abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Companies starting with D

Dự án CNVT Cần Giờ, Thị trấn Cần Thạnh, HUyện Cần Giờ

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 7000m2

- Diện tích sàn:

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 19/7/2056