abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Companies starting with L

Lô 123-124 mặt tiền đường DT602, Hòa Ninh

Diện tích khuôn viên:  200 m2

Diện tích xây dựng:  ...   m2

Diện tích sử dụng:  ...  m2

 

Lô 123-124 mặt tiền đường ĐT 602, xã Hòa Ninh

Giấy chứng nhận QSD đất số BA 645855 ngày 13/12/2010 của UBND TP Đà Nẵng

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 200m2 

- Diện tích sàn: Chưa xây dựng

- Thời gian thuê: 

Lô 16B1.12 khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà

Giấy chứng nhận QSD đất số AK 280496 ngày 09/06/2008

Diện tích khuôn viên:  100 m2

Diện tích xây dựng: 94 m2

Diện tích sử dụng:  177.5 m2

Lô B1-1 khu làm việc dịch vụ và TĐC đầu tuyến Đống Đa - Lê Lợi - Trần Quý Cáp

Giấy chứng nhận QSD đất số BE 601390 ngày 06/06/2011

Diện tích khuôn viên:  60,5   m2

Diện tích xây dựng:  54,5   m2

Diện tích sử dụng:  121   m2

Lô B2.1-27 Khu đô thị Phú Mỹ An, Phường Hòa Hải

Giấy chứng nhận QSD đất số AK 280043 ngày 21/09/2007

Diện tích khuôn viên:  224.9 m2

Diện tích xây dựng:  ?   m2

Diện tích sử dụng:   ?  m2

Lô B2.8.06 đường Nguyễn Văn Linh nối dài

Giấy chứng nhận QSD đất số BA 645850 ngày 17/12/2010

Diện tích khuôn viên:  72,3 m2

Diện tích xây dựng:  65,3 m2

Diện tích sử dụng:  288.5  m2

Lô số 99 Phường An Khê

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: K 160408 cấp ngày 21 /12/1998

Đất giao VT quản lý , BĐ dùng chung 1 phần

Diện tích khuôn viên:   649.60  m2  

Diện tích xây dựng:   272.73  m2

Diện tích sử dụng:    818.19 m2

Lô đất 11.2 Đông Tây (170 Nguyễn Văn Linh)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: K 160649 cấp ngày 27 /5/1999

Đất giao VT quản lý , BĐ dùng chung 1 phần

Diện tích khuôn viên:   2.537,10 m2

Diện tích xây dựng:   2.382,59 m2

Diện tích sử dụng:   2.382,59 m2

Lô đất Phường Hòa hiệp (Bưu cục Nam Ô)

Hợp đồng thuê đất số : 122/ HĐTĐ ngày 10/10/2014

Đất giao VT quản lý , BĐ dùng chung 1 phần

Diện tích khuôn viên:  508 m2

Diện tích xây dựng:    450 m2

Diện tích sử dụng:    900 m2

Lô đất phường Hòa Hiệp (Số 524 Nguyễn Lương Bằng)

Hợp đồng thuê đất số 79/HĐ-TĐ ngày 14/3/2014

Đất giao VT quản lý riêng

Diện tích khuôn viên:  1.498,66 m2

Diện tích xây dựng:  571 m2

Diện tích sử dụng:  767 m2

Lô đất phường Hòa quý (đường Mai đăng Chơn)

Giấy chứng nhận QSD đất (thuê) số BR 528346 ngày 23/12/2013

Đất giao VT quản lý , BĐ dùng chung 1 phần

Diện tích khuôn viên:   146.60 m2

Diện tích xây dựng:    146 m2

Diện tích sử dụng:    387.6 m2

Lô đất Phường Mân Thái, 328 Ngô Quyền

Hợp đồng thuê đất số : 64/ HĐTĐ ngày 30/12/2013

Đất giao VT quản lý , BĐ dùng chung 1 phần

Diện tích khuôn viên:   242 m2

Diện tích xây dựng:   171 m2

Diện tích sử dụng:   453.73 m2

Lô đất thôn An Ngãi Hòa Sơn

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BR 528202 cấp ngày 16/12/2013

Diện tích khuôn viên: 193.4 m2

Diện tích xây dựng: 134 m2

Diện tích sử dụng: 242.24 m2

 

Lô đất thôn Phong Bắc Xã Hòa Thọ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BR 528200 ngày 19/12/2013

Đất giao VT quản lý dùng riêng

Diện tích khuôn viên:  2.943,8 m2

Diện tích xây dựng:  958,580 m2

Diện tích sử dụng:   2.318,78 m2

Lô đất Xã Hòa Phước (Bưu cục Miếu bông)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BR 528201 cấp ngày 16/12/2013

Đất giao VT quản lý , BĐ dùng chung 1 phần

Diện tích khuôn viên:  680 m2  

Diện tích sử dụng:  238.22   m2