abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Companies starting with #

03 Trưng Nữ Vương, phường 1

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BC 192468 ngày 09 tháng 09 năm 2010

Diện tích khuôn viên:   1.872,9 m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   411,06  m2           Diện tích sử dụng:  1.940   m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:   285,54  m2           Diện tích sử dụng:  285,54   m2

Diện tích xây dựng ngôi 3:   75 m2                   Diện tích sử dụng:  75   m2

Diện tích xây dựng ngôi 3:   63,8 m2                 Diện tích sử dụng:  63,8   m2

Cộng:                              835,4 m2                                        2.364,34  m2

05 Hưng Đạo Vương, phường 1

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 664563 ngày 23 tháng 08 năm 2005

Diện tích khuôn viên:  1.256,1 m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   385  m2                     Diện tích sử dụng:  770  m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:  333,44 m2                 Diện tích sử dụng:   333,44 m2

Cộng:                             718,44  m2                                         1.103,44 m2

9K, Nguyễn Thị Định, P. Phú Khương (đất nhà trạm VT Phú Khương).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AB 379488 ngày 18 tháng 02 năm 2005

Diện tích khuôn viên:   136,3  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   136,3  m2         Diện tích sử dụng:  236,3   m2

 

38 Yên Bái, Phường Hải Châu 1

Giấy chứng nhận QSD đất số AK 280403 ngày 04/02/2008

Diện tích khuôn viên:  385.6 m2

Diện tích xây dựng:  315.4 m2

Diện tích sử dụng:    4.257,8 m2

40 Trần Quốc Toản

Hợp đồng thuê đất số : 211 HĐ/TĐ ngày 21/4/2004

Diện tích khuôn viên:   803.30 m2

Diện tích xây dựng:   520.4 m2

Diện tích sử dụng:   1.330 m2

127/3 đường Ngô Quyền khóm 1, phường Cái Vồn

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:

Diện tích khuôn viên:   1.082,9  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:  240   m2         Diện tích sử dụng:  480   m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:  50   m2         Diện tích sử dụng:   50  m2

Diện tích xây dựng ngôi 3:   42  m2         Diện tích sử dụng:   42  m2

Cộng:                              332  m2                                  572  m2

144 Nguyễn Huệ, phường 2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 664563 ngày 23 tháng 08 năm 2005

Diện tích khuôn viên:   329,4   m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   128,7  m2            Diện tích sử dụng:  455,26  m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:   9,4  m2                Diện tích sử dụng:  9,4  m2

Cộng:                           138,1   m2                                        464,66  m2

346 đường 2/9 Phường Hòa Cường Bắc- Nhà TT điều hành Viễn thông

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H 797402 ngày 10/6/1996

Đất giao VT quản lý riêng

Diện tích khuôn viên:  4.023,75 m2

Diện tích xây dựng:   1.507 m2

Diện tích sử dụng:  10.009,5 m2

376 Ngũ Hành Sơn, P Mỹ An

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BR 528400

Diện tích khuôn viên: 274.53 m2

Diện tích Xây dựng:  238.995 m2

Diện tích Sử dụng:  477.99 m2

Ấp 1, xã Hữu Định

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 107284 ngày 22 tháng 07 năm 2004

Diện tích khuôn viên:   1.529,0   m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   550  m2         Diện tích sử dụng:   550  m2

 

Ấp 1, xã Hữu Định

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 107284 ngày 22 tháng 07 năm 2004

Diện tích khuôn viên:   1.529,0   m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   550  m2         Diện tích sử dụng:   550  m2

 

Ấp 1, xã Hữu Định (đất nhà kho Hữu Định)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 107283 ngày 22 tháng 07 năm 2005

Diện tích khuôn viên:   1.986  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   300  m2         Diện tích sử dụng:   300  m2

 

Ấp 2, xã Sơn Đông (đất , nhà trạm VT Sơn Đông)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:

Diện tích khuôn viên:  337,5  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   120  m2         Diện tích sử dụng:  230   m2

 

Ấp 3, Xả Nhơn Thạnh (đất nhà trạm VT Nhơn Thạnh)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 271734 ngày 17 tháng 05 năm 2006

Diện tích khuôn viên:    1000 m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   92  m2         Diện tích sử dụng:   180  m2

 

Ấp 6B xã Long Phú

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BG 747476 ngày 21/3/2012

Diện tích khuôn viên:   310,4  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   83  m2         Diện tích sử dụng:  151  m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:   10,2  m2      Diện tích sử dụng:  10,2  m2

Cộng:                              93,2  m2                               161,2  m2

[12 3 4  >>