abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Companies starting with Q

QSD đất nhà Vỏ Trạm An Khê

Diện tích khuôn viên:  92.7 m2

Diện tích xây dựng:  86.7 m2

Diện tích sử dụng:  185,4 m2

QSD đất nhà Vỏ Trạm Phước Mỹ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 376191 ngày 26/12/2005

Đất giao VT quản lý dùng riêng

Diện tích khuôn viên:  100 m2

Diện tích xây dựng:  94 m2

Diện tích sử dụng:  203 m2

QSD đất nhà Vỏ Trạm Đại học Kinh Tế

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 376191 ngày 26/12/2005

Đất giao VT quản lý dùng riêng

Diện tích khuôn viên:  114,6 m2

Diện tích xây dựng:  108,6 m2

Diện tích sử dụng:  217,2 m2