abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Companies starting with V

Văn phòng làm việc Trung tâm Kinh doanh 121 Pasteur, Phường 6, Quận 3

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất:837.1m2

- Diện tích sàn: 3861m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058