abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

H Binh Chanh

Huyen Binh Chanh

Trạm BÌnh Chánh Chợ B10/3 Phan Hoàng Phái, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 146m2

- Diện tích sàn: 95m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 9/4/2048

Trạm Bình Điền: Đường Nguyễn Hữu Trí, Xã Tân Túc, Huyện Bình Chánh

Đã có Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 1452.80m2

- Diện tích sàn: 1052m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.

Trạm Hưng Long Ấp 4 An Phú Tây, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 361.6m2

- Diện tích sàn: 180m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 21/12/2052

Trạm Lê Minh Xuân: Tỉnh lộ 10, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh

Đã có Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 675.60m2

- Diện tích sàn: 1083m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.

Trạm Phong Phú Ấp 4, Đường Trịnh Quang Nghị, Xã Phong Phú, H Bình Chánh

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 1284.8m2

- Diện tích sàn: 350m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 1/1/2046

Trạm Quy Đức Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 393.7m2

- Diện tích sàn: 180m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 21/12/2050

Trạm Vĩnh Lộc: Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh

Chưa có Giấy Chứng nhận QSDĐ và Hợp đồng thuê đất cho VNPT TP.Hồ Chí MInh

- Diện tích đất: 400m2

- Diện tích sàn: 330m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.