abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

H Can Gio

Huyen Can Gio

Dự án CNVT Cần Giờ, Thị trấn Cần Thạnh, HUyện Cần Giờ

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 7000m2

- Diện tích sàn:

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 19/7/2056

Trạm An Nghĩa Ấp An Nghĩa, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Th6ng tin chi tiết:

- Diện tích đất: 972.4m2

- Diện tích sàn: 40m2

 

Trạm Dần Xây Ấp Miểu 3, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 1404m2

- Diện tích sàn: 95m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 10/6/2049

Trạm Lý Nhơn: Ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

Đã có Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 11/04/2013 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 340m2

- Diện tích sàn: 30m2

- Thời gian thuê: dự kiến 50 năm sau khi được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP

- Tình trạng pháp lý: chưa hoàn tất việc cấp GCNQSDĐ cho VNPT HCM do chỉ có Quyết định đồng ý sử dụng đất.

Trạm Tam Thôn Hiệp, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 334.6m2

- Diện tích sàn: 200m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

Trạm Thạnh An Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiet:

- Diện tích đất: 84m2

- Diện tích sàn: 37m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058