abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

H Hoc Mon

Huyen Hoc Mon

Trạm Bà Điểm, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 404m2

- Diện tích sàn: 69m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 6/1/2049

Trạm Nhị Bình, Đường Bùi Công Trừng, Ấp 3, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 532m2

- Diện tích sàn: 185m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 6/1/2049

Trạm Tân Thới Nhì, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 408m2

- Diện tích sàn: 220m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 6/1/2049

Trạm Xuân Thới Thượng, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 275m2

- Diện tích sàn: 275m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 6/1/2049