abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

H Nha Be

Huyen Nha Be

Trạm Phước Kiển: Đường Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

Đã có Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 183.60m2

- Diện tích sàn: 216m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.