abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Quận 8

Trạm Phạm Thế Hiển 3 Số 80 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 400m2

- Diện tích sàn: 376m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 9/8/2046