abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Quận 9

Trạm Long Phước: Xã Long Phước, Quận 9

Chưa có Giấy Chứng nhận QSDĐ và Hợp đồng thuê đất cho VNPT TP.Hồ Chí MInh

- Diện tích đất: 656m2

- Diện tích sàn: 352m2

- Thời gian thuê: dự kiến 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Trạm Long Trường Đường số 1 Ấp Tam Đa, Phường Long Trường, Quận 9

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 360m2

- Diện tích sàn: 150m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 4/8/2050

Trạm Nông Lâm Nghiệp 400 Hương lộ 3, Ấp Cây Dầu, Phường Tân Phú, Quận 9

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 587.20m2

- Diện tích sàn: 220m2

- VTTP và BĐTP cùng quản lý và sử dụng

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 19/4/2049

Trạm Phú Hữu: Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

Đã có Quyết định số 3940/QĐ-UBND ngày 12/08/2014 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 302m2

- Diện tích sàn: 280m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP

- Hiện trạng pháp lý: chưa có Giấy Chứng nhận QSDĐ cấp cho VNPT HCM, đã có Quyết định đồng ý sử dụng đất, đang chờ đơn giá để ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP

Trạm Phước Bình: Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

Đã có Quyết định số 5357/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 183.9m2

- Diện tích sàn: 130m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.

- Hiện trạng pháp lý: chưa có Giấy Chứng nhận QSDĐ cho VNPT HCM, đã có Quyết định chấp thuận sử dụng đất cho VNPT HCM, đang chờ đơn giá thuê đất để ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy Chứng nhận QSDĐ

Trạm Trường Thạnh Đường số 1, Phường Trường Thạnh, Quận 9

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 1539m2

- Diện tích sàn: 550m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 22/8/2051