abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Quận 11

Trạm Minh Phụng 486 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 69.6m2

- Diện tích sàn: 142m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058