abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Quận 12

Trạm An Phú Đông: 148/1A Phường An Phú Đông, Quận 12

Đã có Quyết định số 4629/QĐ-UBND ngày 16/09/2014 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 584m2

- Diện tích sàn: 584m2

- Thời gian thuê: dự kiến 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP

 

Trạm Bàu Nai 95/5 Lạc Quang, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 85.20m2

- Diện tích sàn: 98m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

Trạm Thạnh Lộc: Đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12

Đã có Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 338.70m2

- Diện tích sàn: 212m2

- Thời gian thuê: dự kiến 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP