abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Quận 2

Quận 2

Trạm Thảo Điền 17 Đặng Hữu Phố, Phường Thảo Điền, Quận 2

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

- Thông tin chi tiết:

Diện tích đất: 494m2

Diện tích sàn:323m2

Thời gian thuê:50 năm hết hạn ngày 10/9/2051

 

Trạm Thủ Thêm 147/3 Trần Não, Phường Thảo Điền, Quận 2

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 886m2

- Diện tích sàn: 504m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn 11/1/2050