abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Quận 3

Trạm Trần Quang Diệu

Đã có Giấy Chứng nhận QSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

*Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 227.10m2

- Diện tích sàn: 486m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

- Đơn giá thuê đất: 580.800đồng/m2/năm (đến hết ngày 4/1/2018)

Trạm Trần Quốc Thảo 380/4B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, quận 3

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

- Thông tin chi tiết:

Diện tích thuê: 129.50m2

Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

- Xem thêm hồ sơ pháp lý liên quan tại đây

Văn phòng làm việc Trung tâm Kinh doanh 121 Pasteur, Phường 6, Quận 3

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất:837.1m2

- Diện tích sàn: 3861m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058