abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Quận 5

Công ty CP Niên giám Điện thoại & Những trang vàng

Đã có Giấy CNQSDĐ, Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu công trình và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 176m2

- Diện tích sàn: 840m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 23/2/2057

Trạm Trần Hưng Đạo 2: 12 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Đã có Giấy Chứng nhận Quyền Sở Hữu Nhà ở và Quyền Sở hữu đất ở cho Bưu điện TP cũ. Nhà mua của cá nhân (Sổ hồng)

- Diện tích đất: 88m2

- Diện tích sàn: 118m2

- Thời gian thuê: dự kiến 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP

- Hiện trạng pháp lý: chưa có Giấy CNQSDĐ cho VNPT HCM, hồ sơ đang nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.