abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Quận 6

Trạm Lý Chiêu Hoàng 28-29G Lý Chiêu Hoàng (Đường số 26A), Phường 10, Quận 6

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 88m2

- Diện tích sàn: 176m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 23/2/2048