abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Q Bình Thạnh

Trạm Bình Hoà: 236 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Trạm Bến xe Miền Đông 79/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 321.1m2

- Diện tích sàn: 119m2

- Thời gian thuê : 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

Trạm Bình Hòa: 236 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh

Đã có Giấy Chứng nhận QSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

*Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 93.40m2

- Diện tích sàn: 104m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

- Đơn giá thuê: 346.560đ/m2/năm (đến hết 4/1/2018)

Trạm Bình Lợi: Lô 5 Khu A8 KDC Bình Hòa, Đường Nơ trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Đã có Quyết định số 5288/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 279,3m2

- Diện tích sàn: 247m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP

Trạm Cầu Bông 11 Lô 34 Chung cư Miếu Nỗi, Phường 3, Quận Bình Thạnh

Đã có Giấy CNQSDĐ, Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu công trình và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 88m2

- Diện tích sàn: 176m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 1/2/2050

Trạm Cầu Đỏ 290 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 260.5m2

- Diện tích sàn: 98m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

Trạm Cây Quéo: 49Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh

Đã có Quyết định số 5288/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 782m2

- Diện tích sàn: 2368m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP

Trạm Thanh Đa 1117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 28, Quận Bình Thạnh

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 178m2

- Diện tích sàn: 210m2

- Thời gian thuê: ngắn hạn hằng năm cho đến khi nhà nước thực hiện quy hoạch

Trạm Văn Thánh Cư xá 30/4, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 169m2

- Diện tích sàn: 320m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 22/4/2063