abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Q Tân Bình

Quận Tân Bình

Trạm Âu Cơ, 8/8 (730/2) Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết: 

- Diện tích đất: 146.30m2

- Diện tích sàn: 360m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

Trạm Bà Quẹo: 596/1 (Số cũ: 24-25/10) Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình

Đã có Quyết định số 4629/QĐ-UBND ngày 16/09/2014 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 180m2

- Diện tích sàn: 360m2

- Thời gian thuê: dự kiến 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP

Trạm Bàu Cát, 53 Bàu Cát, Phường 12, Quận Tân Bình

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 70.70m2

- Diện tích sàn: 225m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

 

Trạm Cộng Hòa, 121 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 97.80m2

- Diện tích sàn: 200m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

Trạm Tân Sơn Nhất, 24A Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 118.40m2

- Diện tích sàn: 188m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058

Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ: 737/1 (Sổ cũ: số 5) Đường Cách Mạng Tháng tám, Phường 6, Quận Tân Bình

Chưa có Giấy Chứng nhận QSDĐ và Hợp đồng thuê đất cho VNPT TP.Hồ Chí MInh

- Diện tích đất: 4330m2

- Diện tích sàn: 3500m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP