abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Q Thủ Đức

Trạm Hiệp Bình Phước, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 217m2

- Diện tích sàn: 360m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 4/1/2050

Trạm Tam Bình 108 Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 153m2

- Diện tích sàn: 240m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 15/4/2048