abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Q Go vap

Quan Go vap

Trạm An Nhơn Số 5 Đường Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò vấp

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 96m2

- Diện tích sàn: 96m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 1/1/2046

Trạm Gò vấp: 2B1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò vấp

Chưa có Giấy Chứng nhận QSDĐ và Hợp đồng thuê đất cho VNPT TP.Hồ Chí MInh

- Diện tích đất: 74m2

- Diện tích sàn: 74m2

- Thời gian thuê: dự kiến 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP

Trạm Hạnh Thông Tây số 11/6 (650) Quang Trung, Phường 11, Quận Gò vấp

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 103m2

- Diện tích sàn: 238m2

- Thời gian thuê: ngắn hạn hàng năm cho đến khi nhà nước thực hiện quy hoạch

Trạm Lê Quang Điịnh số 1(15) Nguyễn Văn Nghi, Phường 4, Quận Gò vấp

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 160m2

- Diện tích sàn: 450m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 5/1/2058