abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Q Phu Nhuan

Quan Phu Nhuan

Nhà làm việc Trung tâm VT Gia Định: 182 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Đã có Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND TP thuận cho VTTP sử dụng đất làm Trạm tổng đài

- Diện tích đất: 2435m2

- Diện tích sàn: 1407m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.