abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Q Tan Phu

Quan Tan Phu

Trạm Hòa Bình 38/4 Lý Thánh Tông, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 200m2

- Diện tích sàn: 200m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 20/6/2048

Trạm Phú Thọ Hòa: 175 Đường Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

Đã có Quyết định chấp thuận QSDĐ cho VNPT HCM của UBNDTP HCM

- Diện tích đất: 179m2

- Diện tích sàn: 120m2

- Thời gian thuê: dự kiến thuê 50 năm nếu được ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP

Trạm Tân Kỳ Tân Quý, số 41 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 101m2

- Diện tích sàn: 303m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 9/1/2048

Trạm Tham Lương số 21/21 Trần Thái Tông, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Đã có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng thuê đất với UBNDTP

Thông tin chi tiết:

- Diện tích đất: 140m2

- Diện tích sàn: 520m2

- Thời gian thuê: 50 năm hết hạn ngày 20/6/2047