Lắp đặt MegaVNN trong 48 giờ

"MegaVNN- 48 giờ vì khách hàng" là chương trình khuyến mại của Công ty Điện thoại Đông TP từ ngày 01/4- 29/04/2008.

Khách hàng được miễn phí hòa mạng khi lắp đặt mới điện thoại cố định. Đối với internet MegaVNN khi hoà mạng mới khách hàng được miễn phí lắp đặt và tặng modem ADSL. Đặc biệt, MegaVNN được lắp đặt trong 48 giờ kể từ khi xác nhận yêu cầu hòa mạng MegaVNN trên đường dây điện thoại có sẵn.

Khách hàng đăng ký dịch vụ tại các điểm giao dịch của Công ty Điện thoại Đông, hoặc các bưu cục. Vui lòng gọi 3.9111.888 để biết thêm thông tin.

Bạn đang ở: Trang chủ Tin Tức Khuyến mại Lắp đặt MegaVNN trong 48 giờ